FANDOM


Thor (ze st. skand. Þórr – grom) – jeden z głównych bogów nordyckich dynastii asów, odpowiednik południowogermańskiego donara. Bógburzyi piorunów, bóg sił witalnych, bóg rolnictwa, jako sprowadzający deszcz odpowiedzialny za urodzaje, patronował także ognisku domowemu i małżeństwu. Syn Odyna .Thor był uznawany za boga bardziej przychylnego ludziom niż Odyn – jest równie gwałtowny, ale mniej tajemniczy. Przedstawiano go zwykle z długą, rudą brodą i młotem w ręku – symbolem jego siły. Drzewem poświęconym Thorowi był dąb. Podróżował rydwanem zaprzężonym w kozły. Nie był tak przebiegły jak Odyn i zdarzało mu się wpaść w pułapkę (przykładem tego jest słynna przygoda Thora w gościnie u króla Utgardu, olbrzyma zwanego skirinem), ostatecznie jednak zawsze zwyciężał. W czasie zmierzchu bogów Thor zabije Weża Midgardu, wielkiego Jormunganda, lecz zginie zatruty jego jadem.